Ozvite sa nám! 0907 74 77 88

Ako začať s golfom

Sekcia „Ako začať s golfom“ je určená každému, kto plánuje začať s golfom alebo chce získať prehľad o tom, ako to na golfe celé funguje.

Golf je hra, zmyslom ktorej je dostať golfovú loptičku do jamky na čo najmenší počet úderov za predpokladu dodržania stanovených pravidiel. Na absolvovanie jednej hry je nutné odohrať 1 kolo, ktoré má 18 jamiek. Jamky sú buď tri, štyri alebo päť párové. Súčet párov na väčšine majstrovských ihrísk sa zvyčajne rovná 72.

Golfoví hráči na Slovensku  sú združení do golfových klubov, ktoré sú členmi Slovenskej golfovej asociácie. Na Slovensku za poslednú dobu vzrástol počet novovzniknutých klubov, čo jasne dokazuje, že na Slovensku golf napreduje. Ideálne by však  bolo, keby každý golfový klub  mal svoje golfové ihrisko alebo aspoň tréningovú plochu.

Štandard udáva, že golfové ihrisko má mať 18 jamiek, zatiaľ  na Slovensku sú bežnejšie 9 jamkové ihriská. V prípade, ak sa na 9 jamkovom ihrisku usporiadavajú súťaže, je nutné absolvovať ihrisko dvakrát, aby sa dodržalo odohranie spomínaných 18-tich jamiek.

Čo musíte podniknúť, aby sa z Vás stal golfista?- Absolvovať základný golfový kurz

– Úspešne absolvovať golfové skúšky, za čo Vám bude vydaná zelená karta.

Základný golfovýSek kurz má za úlohu oboznámiť hráča o golfovej etikete, pravidlách, zásadách bezpečného správania sa na ihrisku, technike golfového švihu ako aj naučiť základy golfového švihu v praxi. Po absolvovaní golfového kurzu hráč musí dokázať jeho spôsobilosť hrať na ihrisku a to formou úspešného absolvovania praktických aj teoretických golfových skúšok. Na to je nutná primeraná športová výkonnosť, ako aj obsiahle vedomosti o golfových pravidlách a etikete. Po absolvovaní skúšok hráč obdrží zelenú kartu – green card.

Zelená karta je osvedčením o tom, že si hráč osvojil základy golfovej hry a pravidiel natoľko, že je schopný sám vykročiť na ihrisko bez toho, aby ho ničil, zdržoval hru, ohrozoval iných hráčov alebo iným spôsobom narúšal celkový chod golfového ihriska. Okrem toho Vás zelená karta oprávňuje hrať na iných ihriskách na Slovensku ako aj na celom svete. (Niektoré ihriská môžu byť privátne, čo obmedzuje vstup neklubových hráčov. Iné ihriská zasa môžu požadovať určitú výkonnosť, ktorú musí hráč doložiť hendikepom. Takýchto ihrísk je na svete pomerne málo.)

Kvalitný golfový klub by mal ponúkať nasledovné služby a golfové zázemie:- Kvalitné golfové ihrisko (štandart 18 jamiek)

– Driving range – cvičná lúka

– Tréningové plochy na krátku hru

– Profesionálny golfový tréner

– Proshop – golfový obchod

– Klubovňa, ktorá disponuje šatňami a sprchami

– Reštaurácia

– Iné doplnkové služby

Každý golfový klub má špecifické podmienky pre prijatie za člena.

Všeobecne platí ,že podmienkou získania členstva je zaplatenie členského poplatku. Ten sa člení na vstupný poplatok, ktorý je spravidla väčší, a ročný (tzv. udržiavací) poplatok, ktorého zaplatenie je väčšinou tiež povinné a umožňuje tak hru bez ďalších poplatkov počas daného roka.

Ročné greenfee ponúka jednoznačne lacnejší a výhodnejší spôsob hry na ihrisku bez ďalších poplatkov počas golfovej sezóny. Výhodou takéhoto členstva je neporovnateľne nižšia finančná náročnosť a hlavne žiadna nutnosť viazať sa na dlhšie obdobie ako jednu sezónu.

Dôležitým krokom je zakúpenie  vhodnej golfovej výstroje u niektorého z  predajcov, prípadne si zaobstarať už použitú golfovú výstroj.

Základná golfová výbava obsahuje:- Bag – špeciálna „taška“ na palice a iné drobnosti

– Vozík na bag – odporúčam hlavne pre starších hráčov

– Drevá 1,3,5, železá 3-9, pitchingwedge, sandwedge, lobwedge a putter