Ozvite sa nám! 0907 74 77 88

Potvrdenie o prijatí reklamácie

POTVRDENIE O PRIJATÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.wga.sk

Adresa pre komunikáciu: Slovak Golf Agency, s.r.o., Jastrabinová 1, 82106 Bratislava, Slovenská republika

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Popísaná vada tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

 

 

…………………………………

Pečiatka a podpis predávajúceho