Ozvite sa nám! 0907 74 77 88

Protokol o vybavení reklamácie

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.wga.sk

Adresa pre komunikáciu: Slovak Golf Agency, s.r.o., Jastrabinová 1, 82106 Bratislava, Slovenská republika

 

Číslo reklamácie:

Dátum uplatnenia reklamáci:     

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:                    

Dátum vybavenia reklamácie:

 

Reklamácia:             □ bola uznaná         □ bola zamietnutá

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:

 □ výmena za nový kus  

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ..............................................................................................................................

□ Iné:......................................................................................................................................

Vyjadrenie predávajúceho:

 

 

V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a tá bola zamietnutá spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie na adresu:

................................................................................................................................................

 

V prípade zamietnutia reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

                                                                                                                      

………………………………        

 Pečiatka a podpis