Ozvite sa nám! 0907 74 77 88

Golfová etika pre začiatočníkov

Golfová etika je základným prvkom hry, ktorý pomáha zachovať fair play a rešpekt medzi hráčmi. Etika na ihrisku počas hry zahrnuje správanie sa, komunikáciu a rešpekt k pravidlám golfu.

Golfista by by mal predovšetkým byť schopný rešpektovať pravidlá hry. To znamená, že by mal byť schopný sa riadiť pravidlami, ktoré sa týkajú napríklad poradím na ihrisku, alebo etickým správaním počas odpalu spoluhráča. 

Ďalej, golfista by mal byť ohľaduplný k ostatným hráčom na ihrisku. To znamená, že by mal byť schopný upraviť svoje aktivity tak, aby neprekážal ostatným hráčom, ktorí sú v blízkosti prípadne,a by ich svojou aktivitou neohrozil. Okrem toho, golfista by mal tiež rešpektovať právo ostatných hráčov na hru a byť schopný počkať na odpal spoluhráča v klude a tichosti. 

Golfista by mal tiež komunikovať úctivo a profesionálne s ostatnými hráčmi na ihrisku. To znamená, že by mal byť schopný vyjadriť svoje názory a otázky s úctou k ostatným hráčom, a tiež by mal byť schopný naslúchať a rešpektovať názory ostatných hráčov.

Okrem toho, golfista by mal tiež byť schopný udržiavať tempo hry. To znamená, že by mal byť schopný hrať rýchlo, aby nebrzdil hru ostatných hráčov. Golfista by tiež mal vedieť, kedy je v poriadku opustiť ihrisko, ak nevyhnutne nemôže dokončiť hru či už z dovôdu extrémne pomalej hry alebo zranenia.